M&A Team med unik kompetens för att driva tillväxt! 

Equipe Finance kan härmed erbjuda en unik möjlighet att få tillgång till ett M&A-team bestående av två konsulter med stor erfarenhet av att driva M&A-aktiviteter, både på köp- och säljsidan.

Tillsammans har konsulterna varit delaktiga i över 40 transaktioner inom olika sektorer och marknader, de senaste två åren med fokus på köpsidan inom IT, Engineering, R&D och Tech.

Tillsammans besitter man en unik erfarenhet av att etablera företagsspecifika M&A funktioner som inkluderar; framtagande av M&A strategi, processer, arbetssätt, roller och metodstöd för ett ökat fokus på förvärv och tillväxt. Teamet har arbetat proaktivt för att identifiera och presentera uppköpskandidater baserat på den framtagna strategin. Teamet har även stor erfarenhet av att jobba i integrationsfasen för att trygga värdeskapande och framgångsrik integration.

Kompetensprofil

  • Bakgrund inom finans, industriell ekonomi, strategi, affärsutveckling och ledarskap i stora komplexa organisationer.
  • Erfarenhet inom området Corporate Finance och M&A.
  • Unika erfarenheter från den nordiska IT, R&D och Tech konsultmarknaden.
  • Mycket god förståelse för finansiell värdering, modellering, riskanalys och olika avkastningsmodeller.
  • Mycket god förståelse för integrationsarbete.

Om processen

Tillgänglighet; från och med augusti (50–100% per FTE)

Kontakt

Equipe Finance

Markus Råsberg, +46 737 47 08 50

Ansök

Skicka ett mail med ditt cv och berätta om dig själv. Vi återkommer.

Kontakta oss för mer information

Daniel Hokander: 076-022 91 33

Marcus Råsberg: 073-747 08 50