Equipe Finance

Vi är ett framåt företag med ambitionen att snabbt, enkelt och pricksäkert förstärka din kompetens. Oavsett om det gäller för en kort eller lång period. Vi känner våra konsulter väl och vet därför vem som passar dig bäst.

Equipe Finance startades hösten 2020 av Daniel Hokander och Marcus Råsberg. Vi har känt varandra i 15 år och när möjligheten att starta Equipe Finance dök upp, var den för bra för att tacka nej till, så vi förverkligade den!

Vi är ett framåt företag, men med lång och gedigen erfarenhet från finans och ekonomi, plus ett stort, väletablerat nätverk av ekonomikonsulter i Göteborgsregionen. Båda har arbetat operativt som bland annat revisorer, ekonomichefer och redovisningsansvariga, vilket gett oss goda inblickar i våra kunders vardag och förståelse för deras verkliga behov.

Daniel Hokander

Konsultchef & partner

076-022 91 33

daniel@equipefinance.se

Daniel på LinkedIn

Daniel har arbetat med löpande redovisning på 3M/Peltor och som revisor på PwC med mindre, medelstora och noterade bolag. Han har varit flera år på Lindex, där han ansvarat för moderbolagets bokslut och rapporter i en internationell miljö samt bollplank till affärsområdeschefer, IFRS, årsredovisningar, deklarationer, moms, skatt valutaeffekter och kalkyler. Han har även varit konsultchef på Dfind Finance och Randstad Finance med personalansvar för och utbildning av ett 30-tal ekonomikonsulter.

Daniel har även en karriär som professionell golfspelare på Sveriges bästa tour. Han är en sann lagspelare, som ser till teamets bästa för att nå resultat. Daniel har gedigen erfarenhet inom ekonomi med djup förståelse för vad som görs i respektive roll. Han har ett etablerat kontaktnät och stor erfarenhet av personalansvar.

Marcus Råsberg

Konsultchef & partner

073-747 08 50

marcus@equipefinance.se

Marcus på LinkedIn

Marcus har varit revisor på PwC, där han arbetat med mindre, medelstora och noterade bolag. Han har varit CFO/ekonomichef på finansbolag i Stockholm och Göteborg samt arbetat flera år på PwCs Corporate Finance-avdelning med företagsvärdering, finansiell Due Diligence och bolagsförsäljning. Han har även varit med och byggt upp ett företag från grunden, som nu är en framgångsrik aktör inom Corporate Finance.

Marcus är en positiv lagspelare, som ser möjligheter i allt. Han har bred och djup kunskap inom ekonomi och ett stort nätverk av kvalificerade konsulter.